Flat 1802, 18/F, Wing Shing Building, 26 Ng Fong Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 2111 7111
Email :enquiry@cityray.com